Harmonogram vychádzania pre rok 2018

 

vydanie

Zadanie do tlače

expedícia

I. – III. /2018

02. 01. 18

09. 01. 18

IV.- VI./2018

29. 03. 18

06. 04. 18

VII.- IX./2018

02. 07. 18

09. 07. 18

X. –XII./2018

01. 10. 18

08. 10. 18