EX MEDIA PUBLISHING, s.r.o.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka č. 160369/B
 
 
Zastúpená  : František Olah - konateľ
Sídlo: Landererova 8 , 811 09 Bratislava
 
IČO:  54 520 819
 
DIČ:  2121720733
 
IČ DPH: SK2121720733
 
Bankové spojenie:
 
Tatrabanka č.ú.:  SK 75 1100 0000 0029 4112 7715