UPOZORNENIE   *   UPOZORNENIE   *   UPOZORNENIE    *   UPOZORNENIE

Magazín EXCLUSIVE CAR dočasne nevychádza a teda nie je možné si ho ani predplatiť.
 
EXCLUSIVE CAR je len rozšírenou prílohou Magazínu EXCLUSIVE.
 

********************************************************************************************************

Cena jedného výtlačku je 2,90 eur, cena ročného predplatného je 9,90 eur.

V cene predplatného je zahrnutné aj poštovné.

Sumu je potrebné uhradiť na účet spoločnosti  

EXCLUSIVE PLUS MEDIA, s.r.o.     

Trenčianska 47,    821 09 Bratislava 

ČSOB č.ú.: 4019257402/7500

IBAN: SK 17 7500 0000 0040 1925 7402

 

Prvé predplatené číslo obdržíte nasledujúci mesiac po pripísaní úhrady na účet spoločnosti.

Ak chcete predplatné darovať, máme pre Vás pripravené dačekové certifikáty.

 

Darčeky k predplatnému sa netýkajú predplatného kúpeného cez zľavové portály.

 

Kontakt pre bližšie informácie: 

na tel. čísle 0903209649 - v pracovné dni od 9.00 - 16.00 hod.

mailom na adrese:  predplatne@exclusivecar.sk

Objednávka ročného predplatného EXCLUSIVE CAR